One of my new favorites – Stamp Platform

Hi my dear friends! I’ve found a new very good friend. It’s the Stamp Platform by Tonic Studios and Tim Holtz. I know it isn’t totally new but it’s new for me and I love that it’s big enough to use with my layouts as well. Of course you can do the same thing with a regular acrylic handle but with a Stamp Platform you can stamp two or more times on the perfectly same spot to get a clean and crisp image, I love it!

Hej kära vänner! Jag har funnit en ny väldigt god vän. Det är Stämpel-Plattformen av Tonic Studios och Tim Holtz. Jag vet att den inte är helt ny men den är ny hos mig och jag gillar verkligen att den är stor nog även för mina layouter. Så klart så kan du göra samma sak med ett vanligt acrylblock men med en sån här Stämpel-Plattform kan du stämpla två eller flera gånger på exakt samma punkt för att få ett rent och skarpt motiv, det gillar jag!

There’s two options, one side for Rubber Stamps and then you just switch side to use Clear Stamps.

Det finns två valmöjligheter, den ena sidan är för Gummi Stämplar och sen bara skiftar du sida för att använda Clear Stamps.

You just lift the “door” straight up and switch and then it’s ready to use.

Du bara lyfter “dörren” rakt up och växlar sida och sedan är den redo att använda.

Here I’ve decided to use some stamping upon my almost finished page. I just put my stamp where I need it and then shut the “door”, lift up, apply your ink and just stamp and then repeat if needed. Easy Peasy! 🙂 You can find a post with the whole page here if you want to see more.

Här har jag beslutat mig för att stämpla lite på min nästan färdiga layout. Jag lägger min valda stämpel där jag vill ha den och stänger “dörren”, lyft upp, applicera stämpeldynan och sedan bara stämpla och repetera om det behövs. Plättlätt! 🙂 Du hittar ett inlägg med hela layouten här om du vill se mer.

Perfect result almost every time!

Perfekt resultat nästan alltid!

Material:

Tonic Studios/Tim Holtz Stamp Platform

 

 

Thanks for stopping by! Anna xo

Tack för titten! Kram Anna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.